Numer raportu: 41/2006

Sprzedaż towarów dla Fortress Vision Sp. z o.o.

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w ostatnich dniach sprzedano do Fortress Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie materiały promocyjne o łącznej wartości 0,48 mln zł. Sprzedany towar został przez Spółkę zakupiony od kontrahentów w ChRL i Bangladeszu.

Jednocześnie Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w okresie od ostatniego raportu o transakcjach z Fortress Vision Sp. z o.o. – to jest od dnia 11.05.2006 roku, wartość obrotu Spółki z tym kontrahentem wyniosła łącznie 0,83 mln zł.

Jako kryterium uznania powyższych transakcji za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec II kwartału 2006 roku wynosiły 3.538 tys. zł.