Numer raportu:

Raport roczny za 2010 rok.

Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok.