Publikacja „rozszerzonego”, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku