Publikacja „rozszerzonego” skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku