Publikacja „rozszerzonego”, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2015 roku