Publikacja „rozszerzonego”, skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku