Numer raportu: 05/2012

Przedłużenie do 6 kwietnia 2012 roku wyłączności negocjacyjnej w sprawie prywatyzacji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o przedłużeniu przez Ministra Skarbu Państwa wyłączności negocjacyjnej w procesie prywatyzacji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, do dnia 6 kwietnia 2012 roku.

O decyzji Ministra Skarbu Państwa, o udzieleniu wyłączności negocjacyjnej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2012 z dnia 2 lutego 2012 roku.