Numer raportu: 17/2018

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 07.06.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd WASKO S.A. na nową kadencję.

Od dnia 7 czerwca 2018 r. w skład Zarządu WASKO S.A. nowej kadencji wchodzą:

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,

Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu,

Tomasz Macalik – Członek Zarządu,

Michał Mental -Członek Zarządu,

Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu,

Rafał Stefanowski – Członek Zarządu.