Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję, 21/2009

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2009 roku w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd  na nową kadencję, która zgodnie ze Statutem WASKO S.A. będzie trwała dwa lata, to jest do roku 2011. Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powołane zostały te same osoby, będące Członkami Zarządu przed wygaśnięciem mandatów:

 

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu

Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu

Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kosobucki – Członek Zarządu

Aleksander Nawrat – Członek Zarządu

Piotr Zerhau – Członek Zarządu