Numer raportu: 20/2012

Powołanie Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki powołała Zarząd na nową kadencję. Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powołane zostały te same osoby, które były Członkami Zarządu przed wygaśnięciem mandatów, to jest:

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu
Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kosobucki – Członek Zarządu
Aleksander Nawrat – Członek Zarządu

Informacje o Członkach Zarządu WASKO S.A. dostępne są na stronie internetowej Spółki www.wasko.pl .