Numer raportu: 12/2011

Powołanie Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o powołaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 czerwca 2011 roku Rady Nadzorczej nowej kadencji, w której skład wybrane zostały następujące osoby: Wiesław Rozłucki, Andrzej Gdula, Piotr Dudek, Krzysztof Gawlik, Eugeniusz Świtoński. W porównaniu do poprzedniego składu Rady Nadzorczej WASKO S.A. nastąpiła jedna zmiana – w miejsce Pana Mariana Urbańczyka powołany został Pan Eugeniusz Świtoński. Informacje o nowym Członku Rady Nadzorczej przekazane zostaną w dniu 17 czerwca 2011 roku.