Numer raportu: 05/2013

Powołanie Pana Tomasza Macalika w skład Zarządu WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 lutego 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Tomasza Macalika do Zarządu WASKO S.A. Tym samym od dnia 18 lutego 2013 roku Zarząd WASKO S.A. działa w następującym czteroosobowym składzie:

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu
Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu
Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Macalik – Członek Zarządu

 

Informacja o nowym Członku Zarządu WASKO S.A.:

Tomasz Macalik – urodzony w 1975 r. – jest prawnikiem,  absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie studiował na Wydziale Prawa i Administracji. Z WASKO S.A. jest związany od roku 2002.  W chwili powołania do Zarządu Spółki był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Biura Prawnego WASKO S.A. Pan Tomasz Macalik jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej ISA Sp. z o.o. Oba podmioty wchodzą w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A.

Pan Tomasz Macalik posiada wieloletnie doświadczenie w nadzorze i doradztwie prawnym w zakresie realizacji usług w sektorze IT, jak również negocjowaniu i prowadzeniu projektów infrastrukturalnych, w szczególności co do inwestycji dofinansowywanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Specjalizuje się jednocześnie w transakcjach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji.

Pan Tomasz Macalik nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Tomasz Macalik nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.