Numer raportu: 25/2009

Postanowienie Sądu Rejonowego o połączeniu WASKO S.A. ze spółką zależną HOSTINGCENTER Sp. z o.o.

Zarząd WASKO.A. informuje, że otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w  Gliwicach o połączeniu WASKO S.A. z jej spółką zależną, mającą siedzibę  w Warszawie i działającą pod nazwą HOSTINGCENTER Sp. z o.o.  Połączenie zostało przeprowadzone w drodze przejęcia HOSTINGCENTER Sp.  z o.o. na zasadach art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. WASKO S.A. była  właścicielem 100% udziałów przejętej spółki.

HOSTINGCENTER Sp. z o.o. świadczyła usługi kolokacji szaf i serwerów oraz usługi teletransmisyjne i telekomunikacyjne związane z tranzytem  ruchu telefonicznego i telefonią internetową VOIP. Celem połączenia było ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem odrębnego podmiotu w ramach Grupy Kapitałowej Spółki, świadczącego usługi w całości objętych przedmiotem działalności podmiotu dominującego. Postanowienie o połączeniu spółek zostało wydane z datą 31.08.2009 roku.