Numer raportu: 24/2015

Podpisanie znaczącej umowy przez spółkę zależną COIG S.A. o wartości 77,1 mln zł brutto

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2015 r. otrzymał informację od spółki zależnej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach o podpisaniu przez nią znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych klienta przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.
W ramach kontraktu COIG S.A. będzie zapewniał świadczenie następujących usług:
– wsparcia serwisowego oprogramowania klasy ERP SZYK2 własnej produkcji w modelu outsorcingowym,
– wsparcia serwisowego Hurtowni Danych w modelu outsourcingowym,
– zarządzania i utrzymania sieci WAN,
– usług internetowych (m.in. zarządzanie pocztą elektroniczną oraz witrynami www),
– usług Service Desk.

Podpisana umowa przewiduje także rozwój oprogramowania objętego kontraktem. Wartość umowy wynosi 77,1 mln zł (brutto), a termin realizacji wynosi 48 miesięcy tj. od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2019.

Jako kryterium uznania informacji za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na dzień 30.09.2015 wynosiły 183.576,5 tys. zł.