Numer raportu: 10/2013

Podpisanie znaczącej umowy podwykonawczej z Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. o wartości 29,5 mln zł (netto)

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2013 roku Spółka podpisała umowę z Elbląskim Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o., której przedmiotem jest wykonanie przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych Sp. z o.o. prac związanych z budową sieci szerokopasmowej. Wartość umowy wynosi 29,5 mln zł netto, a termin zakończenia prac ustalono na połowę września 2015 roku.

Podpisana umowa związana jest z realizacją przez WASKO S.A. przedsięwzięcia dotyczącego „Zaprojektowania i budowy Pomorskiej Magistrali Teleinformatycznej – Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSBM) etap IIA”, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 06/2013 w dniu 16 marca 2013 roku.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec IV kwartału 2012 r. wynosiły 178 664 tys. zł.