Numer raportu: 31/2012

Podpisanie umowy z Inspektoratem Uzbrojenia o wartości 21,1 mln zł

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2012 roku podpisana została umowa z Inspektoratem Uzbrojenia z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest wykonanie przez WASKO S.A. dostawy kompletnego systemu macierzy klasy Enterprise wraz z oprogramowaniem, instalacja i uruchomienie oraz wykonanie specjalistycznych szkoleń. Wartość umowy wynosi 21,1 mln zł brutto, a termin jej wykonania określono na 60 dni od daty podpisania umowy.

Umowa przewiduje zapłatę przez Spółkę kar umownych, z których największa dotyczy sytuacji odstąpienia przez WASKO S.A. od wykonania umowy i wynosi 10% wartości umowy.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2012 r. wynosiły 172 292,9 tys. zł.