Numer raportu: 08/2013

Podpisanie umowy na dostawę sprzętu aktywnego sieci w ramach projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce o wartości 10,9 mln zł brutto

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2013 została podpisana umowa między Zakładem Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce a WASKO S.A. na dostawę sprzętu aktywnego sieci w ramach projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie miasta Kielce”. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja urządzeń i oprogramowania tj.: routerów, urządzeń dla bezpieczeństwa pracy w sieci typu Firewall, telefonii IP, oprogramowania do zarządzenia infrastrukturą MPLS, Firewalli i przełączników do sieci LAN, urządzeń do Internetu bezprzewodowego Wi-Fi, infrastruktury serwerowej typu BLADE, macierzy dyskowej, systemu do zarządzania backupem oraz przeprowadzenie szkoleń dla administratorów. Będzie to pierwsza tak szybka sieć miejska klasy MPLS o przepustowości 100 Gb/s w rdzeniu w tej części Europy.
Termin wykonania umowy ustalono na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wartość umowy: 10,9 mln zł z (VAT).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.