Numer raportu: 16/2009

Podpisanie ramowej umowy na wdrożenie systemu informatycznego i usługi serwisowe o wartości 35 mln zł

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 04 czerwca 2009r. Spółka podpisała ramową umowę z partnerem krajowym, której przedmiotem jest wdrożenie przez WASKO S.A. systemu informatycznego oraz świadczenie kompleksowej obsługi serwisowej. Umowa została zawarta na okres czterech lat, a jej łączna wartość szacowana jest na około 35 mln zł.

 

W umowie przewidziano kary umowne, z których największe dotyczą sytuacji, w której WASKO S.A. nie wykona zobowiązań określonych w umowie i zostanie obciążone kosztami zleceń zastępczych.

 

Jako kryterium uznania podpisanej umowy za znaczącą, uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A.,

które na koniec I kwartału 2009 roku wynosiły 152.912,7 tys. zł.