Numer raportu: 38/2012

Podpisanie przez COIG S.A. – spółkę zależną WASKO S.A. znaczącej umowy z KHW S.A. z siedzibą w Katowicach, o wartości 62,1 mln zł

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. otrzymał informację od spółki zależnej COIG S.A. z siedzibą w Katowicach o podpisaniu znaczącej umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest „Kompleksowa obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. przy wykorzystaniu aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem”.

W ramach podpisanego kontraktu COIG S.A. będzie zapewniał świadczenie usług Service Desk, wsparcia serwisowego oprogramowania ERP SZYK2 własnej produkcji w modelu outsorcingowym, zarządzania i utrzymania sieci WAN oraz świadczenie usług internetowych (m.in. poczta, www, monitoring). Umowa przewiduje także rozwój oprogramowania objętego kontraktem. Wartość podpisanej umowy to 62,1 mln zł (brutto), a termin jej realizacji wynosi 3 lata tj. do dnia 31.12.2015.

Jako kryterium uznania informacji za znaczącą uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec III kwartału 2012 r. wynosiły 172 292,9 tys. zł.