Numer raportu: 19/2020

Korekta Raportu Bieżącego nr 15/2020 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.