Numer raportu: 1/2011

Konsorcjum WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o. dostarczy sprzęt i oprogramowanie za 11 mln zł dla ratownictwa medycznego w Małopolsce

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2011 r. podpisana została umowa pomiędzy Konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) i DGT Sp. z o.o., a Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Przedmiotem tej umowy jest dostawa sprzętu i oprogramowania dla potrzeb jednostek ratownictwa medycznego w Małopolsce w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce”. Wartość kontraktu wynosi 3,3 mln zł netto.

Jednocześnie Zarząd WASKO S.A. informuje, że w ramach tego samego projektu podpisywanych jest równolegle 20 innych umów z 20 jednostkami ratownictwa medycznego z terenu województwa małopolskiego. Łączna wartość umów podpisywanych w ramach „Budowy zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce” wynosi 11 mln zł netto. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umów.

W ramach projektu Konsorcjum WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o. zaprojektuje i zbuduje:
– podsystem radiokomunikacyjny,
– podsystem telekomunikacyjny,
– sieć teleinformatyczną,
– platformę serwerowo-komputerową,
– podsystem monitoringu GPS,
– podsystem aplikacji głównej.
Ponadto Konsorcjum rozbuduje istniejący system Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego do funkcjonalności systemu wdrażanego oraz wykona integrację tych systemów. Nowy system zostanie także zintegrowany z systemem MIIP (Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej) w celu pozyskiwania danych GIS oraz z systemem GOPR.

Umowy przewidują kary umowne, z których największa dotyczy przypadku odstąpienia od wykonania umowy i wynosi 20% wartości wynagrodzenia brutto.