Numer raportu: 13/2011

Informacje o nowym Członku Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. w związku z powołaniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 czerwca 2011 roku Pana Eugeniusza Świtońskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informacje o nowym Członku Rady.

 

Prof. dr hab. inż Eugeniusz Świtoński – ur. w 1940 r. jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej. Od początków kariery naukowej pracuje na Wydziale Mechanicznym Technologicznym, gdzie pełnił funkcję kierownika Zakładu, zastępcy dyrektora Instytutu, prodziekana Wydziału oraz kierownika Studium Doktoranckiego w dyscyplinie „mechanika”. Obecnie jest kierownikiem Katedry Mechaniki Stosowanej. Prof. Świtoński prowadzi badania naukowe w dyscyplinach: mechanika oraz budowa i eksploatacja maszyn. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym wielu monografii. Specjalizuje się w zagadnieniach modelowania w mechanice, mechaniki ośrodków ciągłych, dynamiki maszyn, biomechaniki, metod numerycznych i optymalizacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, a od 1988 roku przewodniczy pracom komitetu organizacyjnego międzynarodowego Sympozjonu „Modelowanie w mechanice”. Jest członkiem Senatu Politechniki Śląskiej, członkiem Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem wielu komitetów naukowych konferencji międzynarodowych, a także wielu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą, m.in. Journal of Lithuanian Academy of Sciences TRANSPORT, Przegląd Mechaniczny, ZN AGH MECHANIKA. Był kierownikiem lub głównym wykonawcą kilkunastu projektów badawczych i celowych, których wynikiem są cztery patenty i wiele wdrożeń.

 

Pan prof. dr hab. inż Eugeniusz Świtoński nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do WASKO S.A. Eugeniusz Świtoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. W rozumieniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” Pan Eugeniusz Świtoński jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.