Numer raportu: 5/2016

Informacja o zatrzymaniu Prezesa Zarządu WASKO S.A. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Zarząd WASKO S.A. informuje o powzięciu informacji o zatrzymaniu w dniu dzisiejszym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne Prezesa Zarządu WASKO S.A. Powyższe zdarzenie nie wywiera wpływu na bieżącą działalność Spółki.