Numer raportu: 20/2017

Informacja o wyborze oferty WASKO S.A. w przetargu

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o wybraniu oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez firmę Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (Zamawiający) na zaprojektowanie i budowę światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj”) w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze Bielski część B.
Wartość oferty wynosi 17,3 mln zł netto (21,3 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Głównym celem projektu jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej o standardzie NGA, zapewniającej dostęp do sieci Internet o przepustowości minimum 100Mbit/s.

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty WASKO S.A. w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zadania określonego w ofercie.

O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie sieci, w tym m.in.:

  • przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej,
  • wykonanie prac budowlanych, w tym rurociągów telekomunikacyjnych, sieci doziemnej, linii napowietrznej,
  • instalacja szaf wewnętrznych i zewnętrznych,
  • budowa przyłączy energetycznych,
  • instalacja szafy wewnętrznej z pełnym wyposażeniem, do którego należą urządzenia, jak: ODF, switch, router, access point wi-fi, wraz z zasilaniem,
  • prace związane z budową sieci kablowej,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
  • dostawa kompletu materiałów do budowy części pasywnej sieci FTTH,
  • dostawa i uruchomienie urządzeń części aktywnej GPON,
  • wykonanie przyłączy do odbiorców sieci wraz z montażem i uruchomieniem terminala ONT.