Numer raportu: 22/2017

Informacja o unieważnieniu przetargu

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu zawiadomienia od firmy Beskid
Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (Zamawiający) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
dotyczącego zaprojektowania i budowy światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu, którego przedmiotem
jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze Bielski
część B.

Unieważnienie przetargu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Zarząd Emitenta w raporcie bieżącym nr 20 z dnia 09 sierpnia 2017 r. poinformował o wyborze WASKO S.A. jako
najkorzystniejszej w przetargu organizowanym przez Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym raporcie.
W przypadku ponowienia postępowania Spółka zamierza ponownie złożyć swoją ofertę.