Numer raportu: 04/2013

Informacja o rezygnacji Aleksandra Nawrata – Członka Zarządu WASKO S.A. z pełnienia tej funkcji z dniem 8 lutego 2013 r.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 8 lutego 2013 roku Pan Aleksander Nawrat – Członek Zarządu Spółki złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Przyczyną rezygnacji Pana Aleksandra Nawrata jest objęcie przez niego stanowiska w Zarządzie innej spółki spoza Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Funkcję Członka Zarządu WASKO S.A. Pan Aleksander Nawrat pełnił od dnia 1 września 2008 roku.
Po rezygnacji Pana Aleksandra Nawrata Zarząd WASKO S.A. działa w trzyosobowym składzie:

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,
Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu,
Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu.