Numer raportu: 04/2021

Informacja o podpisaniu aneksu do umowy pożyczki z NOVUM S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 31 marca 2021r. z NOVUM S.A. (spółką powiązaną z Emitentem) z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy pożyczki pieniężnej (Umowa), która została udzielona Emitentowi w kwocie 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) w dniu 02 grudnia 2019 .

Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2021r. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu Umowy ze spółką NOVUM S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2019 z dnia 02 grudnia 2019r.