Numer raportu: 13/2017

Informacja o jednostronnym podpisaniu umowy podwykonawczej

Zarząd WASKO S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu od spółki Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) potwierdzenia przyjęcia do akceptacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie (Inwestor) jednostronnie podpisanej przez WASKO S.A. umowy podwykonawczej.

Umowa podwykonawcza zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a WASKO S.A.
Przedmiotem umowy jest wykonanie Systemu Zarządzania Tunelu i Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka A Południowej Obwodnicy miasta Warszawy.
Wartość umowy wynosi 24,6 mln zł netto (30,2 mln brutto), a termin jej wykonania ustalono na dzień 11.08.2020 r.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące tunel „Ursynów” oraz istniejące odcinki dróg – od węzła Wiskitki do węzła Mińsk Mazowiecki (drogi A2, S2). System ma zapewnić zarządzanie ruchem w tunelu i uwzględniać sterowanie objazdami w przypadku jego zamknięcia. Umowa dotyczy algorytmów, projektów wykonawczych, montażu i uruchomienia systemu oraz opracowania niezbędnej dokumentacji dotyczącej części tunelowej oraz drogowej i przewiduje 5 letnią gwarancją elementów wewnętrznych oraz 10 letnią gwarancję dotyczącą elementów zewnętrznych.

Umowa przewiduje poziom kar umownych w wysokości 50 tys. zł za każdy dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20% wartości kontraktu.
Opisywana umowa wejdzie w życie po jej zaakceptowaniu przez Inwestora i po jej podpisaniu przez Zamawiającego, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.