Numer raportu: 08/2012

Informacja o decyzji Ministra Skarbu Państwa w sprawie prywatyzacji COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 maja 2012 r. otrzymał informację o decyzji Ministra Skarbu Państwa o powrocie do negocjacji z czterema Potencjalnymi Inwestorami tj. Mennicą Polską S.A., Spółką Pracowników COIG S.A., WASKO S.A. oraz Węglokoks S.A. dotyczących nabycia w procesie prywatyzacji akcji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach. Ministerstwo wyznaczyło inwestorom termin złożenia zweryfikowanych ofert cenowych do dnia 21 maja 2012 roku.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że Minister Skarbu Państwa bez podania przyczyny podjął decyzję o niepodpisaniu z WASKO S.A. w okresie wyłączności negocjacyjnej umowy sprzedaży akcji COIG S.A. na warunkach wcześniej uzgodnionych przez strony, pomimo spełnienia przez Spółkę wszystkich stawianych wymagań.

WASKO S.A. rozważy ponowne złożenie zweryfikowanej oferty cenowej.