Numer raportu: 02/2014

Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2014,

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014, które są następujące:

3 marca 2014 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2014 r. – raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2013.
15 maja 2014 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku.
1 września 2014 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport za I półrocze 2014 r.
14 listopada 2014 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku.