Numer raportu: 02/2013

Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2013

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2013, które są następujące:

1 marca 2013 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.
30 kwietnia 2013 r. – raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2012.
15 maja 2013 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport za I półrocze 2013 r.
14 listopada 2013 r. – rozszerzony, skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku.