Numer raportu: 2/2009

Informacja o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2009

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o datach przekazywania raportów okresowych w roku 2009.

 

Rozszerzone, skonsolidowane raporty kwartalne zostaną przekazane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

 

za IV kwartał 2008 roku – dnia 16 lutego 2009 r.
za I kwartał 2009 roku – dnia 11 maja 2009 r.
za II kwartał 2009 roku – dnia 10 sierpnia 2009 r.
za III kwartał 2009 roku – dnia 09 listopada 2009 r.

 

Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2008 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 kwietnia 2009 r.

 

Rozszerzony, skonsolidowany raport za I półrocze 2009 r.  zostanie opublikowany dnia 30 września 2009 r.