Numer raportu: 8/2006

Znacząca umowa.

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 1 marca 2006 roku zlecenia od firmy Fortress Vision Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, na mocy którego HOGA.PL S.A. dostarczy materiały promocyjne o wartości ok. 172 tys.USD. Towar objęty zleceniem zostanie przez HOGA.PL S.A. zakupiony w CHRL. Termin realizacji zlecenia to pierwsza połowa maja 2006 roku.

 

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec IV kwartału 2005 roku wynosiły 3.731 tys. zł.