Numer raportu: 8/2005

Terminy przekazywania raportów okresowych

RAPORTY KWARTALNE: IV kwartał 2004 – 8 lutego 2005 r., I kwartał 2005 – 29 kwietnia 2005 r., II kwartał 2005 – 03 sierpnia 2005 r., III kwartał 2005 – 03 listopada 2005 r.,

RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2005 – 30 wrzesień 2005 r.,

RAPORT ROCZNY ZA 2004 ROK – 31 maj 2004