Numer raportu: 7/2007

Terminy przekazywania raportów okresowych

Zgodnie z § 98 oraz § 100 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2007 oraz informuje o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową (zgodnie z par.87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r.).

Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:

za IV kwartał 2006 roku – 1 marca 2007 r.

za I kwartał 2007 roku – 15 maja 2007 r.

za II kwartał 2007 roku – 14 sierpnia 2007 r.

za III kwartał 2007 roku – 14 listopada 2007 r.

Raport za I półrocze 2007 roku – 28 września 2007 r.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2007 roku – 31 października 2007 r.

 

Raport roczny za 2006 rok – 15 czerwca 2007 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2006 rok – 14 sierpnia 2007 r.