Numer raportu: 6/2007

Wstępne plany Spółki związane z publiczną ofertą sprzedaży akcji.

W związku z planowanym na 24 stycznia 2007r. spotkaniem Zarządu Spółki z analitykami, zarządzającymi funduszami i dziennikarzami, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w wyniku rozliczenia połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. szacunkowa wartość przychodów netto ze sprzedaży na koniec 2006 roku wyniesie około 230,5 mln zł.

Ponadto Zarząd WASKO S.A. pragnie poinformować, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rozważa przeprowadzenie w okresie najbliższych 6 miesięcy publicznej oferty sprzedaży akcji WASKO S.A.obejmującej sprzedaż akcji przez obecnego akcjonariusza Spółki (Euro-Tech Investments S.a.r.l.) oraz publiczną subskrypcję akcji nowej emisji. Szacowana, łączna wartość całej oferty wyniosłaby około 100 ml zł, a po jej przeprowadzeniu „free float” Spółki zwiększyłby się z obecnych niecałych 8 do około 30%. Środki pozyskane ze sprzedaży akcji nowej emisji zostaną przeznaczone między innymi na sfinansowanie rozwoju nowych produktów, konsolidację rynku informatycznego oraz rozwój działalności WASKO S.A. poza granicami kraju.