Numer raportu: 6/2005

Wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdań finansowych