Numer raportu: 52/2006

Zlecenie importowe

 

Zgodnie z §5 ust 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że w dniu 27 października bieżącego roku otrzymał zlecenie od firmy Fortress Vision Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie na dostawę materiałów promocyjnych. Zakontraktowany towar Spółka zakupi od Tianyu Industry CO. z siedzibą w w Hongkongu – wartość zakupu to 0,1 mln USD. Zlecenie zostanie zrealizowane na przełomie stycznia i lutego 2007 r.

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące, przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec II kwartału 2006 roku wynosiły 3.368 tys. zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w bieżącym roku HOGA.PL S.A. dokonywała już transakcji z Tianyu Industry CO. (RB nr 8/2006), łączna wartość wszystkich transakcji w bieżącym roku z tym kontrahentem wynosi na chwilę obecną 0,34 mln USD.