Numer raportu: 49/2006

Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2006 r. Pan Tomasz Kosobucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan Paweł Kuch – Członek Rady Nadzorczej Spółki, złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.

Pan Paweł Kuch oraz Pan Tomasz Kosobucki pełnią funkcje w Zarządzie WASKO S.A., a złożone rezygnacje związane są z realizowanym obecnie połączeniem HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.
,Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2006 r. Pan Tomasz Kosobucki – Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Pan Paweł Kuch – Członek Rady Nadzorczej Spółki, złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.

Pan Paweł Kuch oraz Pan Tomasz Kosobucki pełnią funkcje w Zarządzie WASKO S.A., a złożone rezygnacje związane są z realizowanym obecnie połączeniem HOGA.PL S.A. i WASKO S.A.