Numer raportu: 46/2004

Transakcja sprzedaży sprzętu komputerowego dla LOGON SA

Pomiędzy HOGA.PL S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi, a firmą LOGON S.A. nie wystepują żadne powiązania o charakterze kapitałowym i osobowym. Jako kryterium uznania transakcji za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2004 roku wynosiły 2.88 mln zł.