Numer raportu: 45/2005

Znacząca umowa

HOGA.PL S.A. wykona zamówienie do końca 48 tygodnia 2005 roku.

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2005 roku wynosiły 3.718 tys. zł.