Numer raportu: 45/2004

Sprzedaż sprzętu komputerowego

Zgodnie z par.5 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację sprzedaży firmie Qumak-Sekom S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29 grudnia 2004 sprzętu komputerowego o łącznej wartości 366 tys. zł.

Pomiędzy HOGA.PL S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi, a firmą Qumak-Sekom S.A. nie wystepują żadne powiązania o charakterze finansowym i osobowym. Jako kryterium uznania transakcji za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2004 roku wynosiły 2.88 mln zł.