Numer raportu: 44/2006

Złożenie przez Zarządy HOGA.PL S.A. i WASKO S.A. wniosków do Sądu Rejonowego o połączeniu

|

Zarząd HOGA.PL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 września 2006 roku Zarząd HOGA.PL S.A. oraz Zarząd WASKO S.A. złożyły w Sądzie Rejonowym w Gliwicach wnioski o dokonanie rejestracji połączenia Spółek.