Numer raportu: 44/2005

Znacząca umowa

Jako kryterium uznania zlecenia za znaczące przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2005 roku wynosiły 3.718 tys. zł.