Numer raportu: 44/2004

Zlecenie na zakup sprzętu komputerowego

Pomiędzy HOGA.PL S.A. oraz osobami nią zarządzającymi i nadzorującymi, a firmą Ster-Projekt S.A. nie wystepują żadne powiązania o charakterze kapitałowym i osobowym. Jako kryterium uznania zamówienia za znaczące przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta, które na koniec III kwartału 2004 roku wynosiły 2.88 mln zł.