Numer raportu: 43/2006

Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2006 roku

 

Zgodnie z § 100 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje o zmianie daty przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2006 roku. Nową datą przekazania tego raportu jest dzień 30 września 2006 roku.