Numer raportu: 42/2006

Podpisanie umów na wdrożenie systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

 

Zarząd HOGA.PL S.A. stosownie do przekazanej informacji zawartej w raporcie bieżącym nr 39/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. informuje, że konsorcjum HOGA.PL S.A. i WASKO S.A., którego ofertę uznano za najkorzystniejszą podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku umowy dotyczące dostawy i uruchomienia zintegrowanego systemu informatycznego służącego do obsługi korespondencji, ewidencji i zarządzania dokumentami oraz zarządzania sprawami i procesami. Łączna wartość umów to kwota 460 tys. zł (wartość brutto), umowy będą realizowane w kilku etapach, przy czym wykonanie ostatniego przewidziano na przełomie I i II kwartału 2008 roku.