Numer raportu: 42/2005

Postanowienie Sądu Rejonowego o zmianie siedziby