Numer raportu: 4/2006

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz zmiana terminu przekazania raportu rocznego

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HOGA.PL S.A. informuje, że stosownie do wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą HOGA.PL S.A. (RB 48/2005), w dniu 20 stycznia 2006 roku Zarząd HOGA.PL S.A. złożył podpisy pod umową z LEX-FIN Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2006 roku.

Zgodnie z podpisaną umową biegły rewident zakończy pracę do dnia 24 marca 2006 roku, w związku z czym HOGA.PL S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2005 rok – nowy termin publikacji tego raportu to 31 marca 2006 roku.