Numer raportu:

4/2005 Sprzedaż akcji spółki przez osobę nadzorującą

Tadeusz Burzec jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej HOGA.PL S.A.; w chwili obecnej posiada 199.900 akcji Spółki dających 199.900 głosów na WZA Spółki, co stanowi 4,9975% ogólnej liczby głosów.